Literární lavička

Chlévská lyrika básníka Zdeňka Volfa i literární lavička oživí veřejný prostor v městské části Brno-Tuřany.

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se uskutečnila v městské části Brno-Tuřany instalace již sedmého panelu v rámci projektu Brno poetické. Cílem projektu, jehož iniciátorem je Ústav pro českou literaturu AV ČR, je ukázat, jak velký básnický potenciál se nachází v městě Brně a kolik básníků různých časů a poetik věnovalo brněnským lokalitám své verše. Na zdi radnice městské části Tuřany, kde sídlí i Knihovna Jiřího Mahena, byly odhaleny verše básníka Zdeňka Volfa z knihy Chlévská lyrika. Instalace panelů byla zahájena v červnu 2016 na pobočce v Maloměřicích, v listopadu byly čtyři panely s básněmi Františka Halase, Jiřího Mahena, Zeno Kaprála a Karla Tachovského instalovány v průchodu do Ústřední knihovny a v prosinci 2016 pak panel s básní Ivana Blatného na pobočce v Jundrově.

Ve stejný den oživila veřejný prostor v místní části Holásky literární lavička, která byla instalována u základní školy Požární. Koncept literárních laviček našel svoji inspiraci v zahraničí, knihovna jej však rozvinula a připravila unikátní mobiliář, který v říjnu 2015 instalovala v centru města na Jakubském a Moravském náměstí. V současné době tuto svoji myšlenku rozšiřuje a ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi zahajuje instalaci laviček i mimo střed Brna. Městská část Brno-Tuřany se do projektu literárních laviček zapojila, aby mohla rozšířit nabídku knihovnických služeb pro občany. Na zhotovení lavičky poskytla dotaci ve výši 20.000 Kč. Vstupní knihovní fond jakož i následné doplňování knih bude zajišťovat knihovna, možnost obměňovat soubor knih však bude mít každý její uživatel.

Lavička1