Mgr. Jiří Polák

Vedoucí odboru

545 128 232
polak@turany.cz

 • Další informace

  • vedení Odboru všeobecného
  • právní záležitosti (smlouvy, vymáhání
   pohledávek aj.)
  • pronájmy nemovitostí (zahrady, garáže aj.)
  • prodeje nemovitostí
  • výpisy CzechPOINT

Bc. Věra Suchá

Sociální péče, sociálně právní ochrana dětí

545 128 234, 725 457 444
sucha@turany.cz

 • Další informace

  • sociálně právní ochrana dětí, sociální, výchovné problémy dětí a mladistvých
  • ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
  • dohledové zprávy ve věci opatrovníků osob zbavených a omezených ve svéprávnosti
  • sociální poradenství seniorům
  • legalizace – ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní
  • vidimace – ověřuje, že opis nebo kopie se doslovně shoduje s předloženou listinou

Petra Goldová

Podatelna, pokladna

545 128 211
goldova@turany.cz

 • Další informace

  • přijímání podání
  • pokladna (platba poplatků za psa, pozemek
   a další)
  • sekretariát starosty a místostarosty
  • vydávání rybářských lístků
  • hlášení místního rozhlasu

Blanka Gärtnerová

Matrika

545 128 233
gartnerova@turany.cz

 • Další informace

  • vydávání rodných, oddacích, úmrtních listů a duplikáty těchto dokladů
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo ke vstupu do registrovaného partnerství a osvědčení pro církevní sňatky
  • změna jména a příjmení
  • určování otcovství u neoddaných rodičů
  • legalizace – ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní
  • vidimace – ověřuje, že opis nebo kopie se doslovně shoduje s předloženou listinou
  • výpisy CzechPOINT
  • PO a BOZP
  • veřejné sbírky – pečetění a rozpečetí pokladniček, které jsou umístěny v naší MČ
  • Kulturně společenské centrum