Ing. Jitka Gallová

Vedoucí odboru

545 128 251
gallova@turany.cz

 • Další informace

  • vedení Odboru stavebního a technického
  • investice
  • projednávání přestupků a správních deliktů na stavbách

Ing. Jolana Klajsnerová

Referent stavebního úřadu

545 128 258
klajsnerova@turany.cz

 • Další informace

  • povolování občanských staveb a inženýrských sítí
  • povolování dopravních staveb
  • povolování studní pro fyzické osoby
  • výpisy CzechPOINT

Ing. arch. Eva Matoušková

Referent stavebního úřadu

545 128 257
matouskova@turany.cz

 • Další informace

  • povolování rodinných domů
  • povolování výkopů, skládek, lešení a kontejnerů na místních komunikacích mimo základní komunikační systém

Ing. Jana Mihulová

Referent stavebního úřadu

545 128 253
mihulova@turany.cz

 • Další informace

  • povolování rodinných domů
  • souhlasy s dělením pozemků
  • ověřování existence staveb

Zdeňka Martinková

Administrativa

545 128 254
martinkova@turany.cz

 • Další informace

  • vyhledávání dokumentace v archivu
  • administrativní práce

MVDr. Dagmar Malá

Životní prostředí

545 128 255
mala@turany.cz

 • Další informace

  • likvidace černých skládek
  • zajišťování čistoty na veřejném prostranství
  • zajišťování údržby zeleně
  • zajišťování zimní údržby
  • povolování kácení