Ing. Tomáš Hornoch

Vedoucí odboru

545 128 241
hornoch@turany.cz

 • Další informace

  • vedení Odboru ekonomického
  • tvorba a plnění rozpočtu
  • finanční kontrola (řídící a veřejnosprávní)
  • školství
  • příspěvkové organizace a organizační složky z pohledu hospodaření
  • žádosti o dotace a jejich vyúčtování
  • personalistika a mzdy zaměstnanců a zastupitelů

Ing. Eva Koželuhová

Účetní

545 128 243
kozeluhova@turany.cz

 • Další informace

  • vedení veškerého účetnictví úřadu, zpracování účetních dokladů
  • provádění plateb
  • sestavování účetních výkazů
  • účtování dle pomocného analytického přehledu
  • tvorba účetní závěrky

Eva Rosenbergová

Podatelna, pokladna

545 128 242
rosenbergova@turany.cz

 • Další informace

  • místní poplatky (ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, z ubytovací kapacity)
  • výherní hrací přístroje – povolení VHP a kontrola dodržování podmínek rozhodnutí
  • povolení tomboly s herní jistinou do 50 000,- Kč, kontrola dodržení podmínek povolení tomboly a úhrada správního poplatku
  • organizačně-technické zabezpečení voleb
  • sčítání lidu, domů a bytů ve spolupráci s městem
  • správa budov svěřených MČ, pronájem nebytových prostor, provádění údržby, oprav a revizí budov a bytů
  • inventarizace fyzického majetku a evidence veškerého majetku elektronicky