Komunální volby 2018

INFORMACE PRO VOLIČE V MČ BRNO-TUŘANY

 

 5.a 6. října 2018 se uskuteční volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

 

  • pátek  5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod.
  • sobota  6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hod.

 

 Volební okrsky a volební místnosti MČ Brno-Tuřany:

Okrsek č. 24001, volební místnost ZŠ Měšťanská 21 – jídelna

Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová;  Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní;  Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá;  U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská;  Zezulova 1-43,45 do konce,

Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E, 129E, 147E, 251E, 289E, 376E, 379E

 

Okrsek č. 24002, volební místnost ZŠ Požární 1

Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěnkinova; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená;  Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách;  V Tišině; Widmannova; Zahrádky; Závětrná

 

Okrsek č. 24003, volební místnost ÚMČ Tuřanské nám. 1

Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,18,20; Hasičská; Heřmánková;  Honební; Chrlická; Moravská; Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová;  Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tuřanské nám.; Východní;

Tuřany číslo evidenční 55E, 58E, 83E, 108E, 8040E

 

Okrsek č. 24004, volební místnost ÚMČ Tuřanské nám. 1

Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do konce;  Haraštova; Holásecká; Karkulínova;  Malínská;   Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Revoluční;  Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května; Vítězná;  Zezulova 44;

Tuřany číslo evidenční 12E, 64E, 107E,154E, 167E

 

Okrsek č. 24005, volební místnost MŠ Zapletalova 67

Vlčkova; Výsluní; Zapletalova

 

 

 

Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze hlasovat na voličský průkaz.

Volič může hlasovat pouze ve volebním okrsku příslušném podle místa jeho trvalého pobytu.

 

Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany budou doručeny voličům společně v jedné obálce nejpozději do 2. října 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může požádat ÚMČ Brno-Tuřany (tel. 545 128 242;) anebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi, o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů ÚMČ Brno-Tuřany (tel. 545 128 242;) nebo v den voleb přímo příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

Státní občan státu Evropské unie, který má v městské části Brno-Tuřany trvalý pobyt a nejpozději druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, může hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí, pokud požádá ÚMČ Brno-Tuřany o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Požádat je nutno nejpozději 3. října 2018 do 16. 00 hod.

 

Každý volič si může v úřední dny (PO, ST 8.00 – 17.00 hod.) nebo po předchozí telefonické domluvě i mimo úřední dny (tel. 545 128 242 pí. Rosenbergová) ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, může požádat o doplnění údajů nebo provedení oprav. Volební seznamy se uzavírají 3. října 2018 v 16.00 hod.

 

Podrobné informace k volbám do zastupitelstev obcí jsou zveřejněny zde