Zápis z 9. zasedání Komise životního prostředí RMČ, 16. června 2021

Program:

  1.  Připomínky a informace k Zápisu z 8. zasedání Komise
  2.  Revitalizace lokality “Moruše”
  3.  Informace týkající se životního prostředí v MČ Brno – Tuřany
  4.  Různé

Zápis z 9. zasedání KŽP