Zápis z 8. zasedání Komise životního prostředí RMČ, 10. března 2021

Program:

 

  1. Připomínky k Zápisu ze 7. zasedání Komise
  2. Informace týkající se životního prostředí v MČ Brno – Tuřany
  3. Projekt sadových úprav a herního hřiště Lesíček
  4. Lokalita Grunty
  5. Studie Tuřanský hřbitov
  6. Různé

Zápis ze zasedání

Zápis z 8. zasedání KŽP