11. zasedání Komise životního prostředí RMČ 4. 10. 2016

Svolanka

Svolanka

 

Návrh programu

 1. Připomínky k zápisu 9. zasedání Komise životního prostředí RMČ Brno-Tuřany
 2. Žádost o povolení k vykácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 76/9 a 76/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice
 3. Vánoční stromy pro třídy naší ZŠ (podnět školské komise)
 4. Různé

Zápis ze zasedání 

Zápis z Komise ŽP

 

Přílohy k zápisu

Priloha 1 – Žádost o kácení dřevin

10. zasedání Komise životního prostřední RMČ 13. 9. 2016

Svolanka

Svolanka

 

Návrh programu

 1. Připomínky k zápisu 9. zasedání Komise životního prostředí RMČ Brno-Tuřany
 2. Informační zpráva o projednání podnětů Komise ŽP předkládaných RMČ
 3. Termíny zasedání Komise ŽP do konce roku 2016 (4. 10., 8. 11., 6. 12. 2016)
 4. Vánoční stromy pro třídy naší ZŠ (podnět školské komise)
 5. Stromy v okolí Nenovické kapličky, urbanistická kompozice
 6. Různé

 

Zasedání bylo zrušeno pro nízkou účast členů.

9. zasedání Komise životního prostředí RMČ 7. 6. 2016

Svolanka ze dne 7. 6. 2016

 

Návrh programu

 

 1. Připomínky k zápisu 8. zasedání Komise životního prostředí RMČ Brno-Tuřany
 2. Podnět od občanů – „Smrk“ v lesíčku
 3. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
 4. Různé (mj. Vyjádření k územnímu řízení)

Zápis ze zasedání

Zápis z 9. zasedání Komise ŽP ze dne 7. 6. 2016

 

Přílohy zápisu

Příloha 1 – Podnět občana „Smrk“ v lesíčku

Příloha 2 – Fotodokumentace douglasky tisolisté

Příloha 3 – Připomínky SMB k ZÚR JMK

Příloha 4 – Proluka na ul. Kudrnova

Příloha 5 – Leséček, Informace k správcovství šachty

Příloha 6 – Leséček, Mapa s návrhem pro umístění laviček

Příloha 7 – Leséček, Zaznačení nepokosené cesty v mapě

Příloha 8 – Lípa v Holáskách

Příloha 9 – Vyjádření k územnímu řízení

Příloha 10 – Sítě v PP Hlásecká jezera