9. zasedání Komise životního prostředí RMČ 7. 6. 2016

Svolanka ze dne 7. 6. 2016

 

Návrh programu

 

  1. Připomínky k zápisu 8. zasedání Komise životního prostředí RMČ Brno-Tuřany
  2. Podnět od občanů – „Smrk“ v lesíčku
  3. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
  4. Různé (mj. Vyjádření k územnímu řízení)

Zápis ze zasedání

Zápis z 9. zasedání Komise ŽP ze dne 7. 6. 2016

 

Přílohy zápisu

Příloha 1 – Podnět občana „Smrk“ v lesíčku

Příloha 2 – Fotodokumentace douglasky tisolisté

Příloha 3 – Připomínky SMB k ZÚR JMK

Příloha 4 – Proluka na ul. Kudrnova

Příloha 5 – Leséček, Informace k správcovství šachty

Příloha 6 – Leséček, Mapa s návrhem pro umístění laviček

Příloha 7 – Leséček, Zaznačení nepokosené cesty v mapě

Příloha 8 – Lípa v Holáskách

Příloha 9 – Vyjádření k územnímu řízení

Příloha 10 – Sítě v PP Hlásecká jezera