7. zasedání Komise životního prostředí RMČ, 27.1.2021

Program:

  1. Připomínky k Zápisu ze 6. zasedání KŽP
  2. Informace týkající se životního prostředí v MČ Brno – Tuřany
  3. Umístění nádob na bioodpady na veřejných prostranstvích
  4. Plochy nejvýznamnější zeleně MČ Brno – Tuřany
  5. Různé

Zápis ze 7. zasedání KŽP