4. zasedání Komise životního prostředí RMČ, 18.9.2019

Návrh programu:

  1. Připomínky a závěry k Zápisu ze 3. zasedání Komise
  2. Informace týkající se životního prostředí v MČ Brno – Tuřany
  3. Projekt výsadby stromů v MČ Brno – Tuřany
  4. Hospodaření s dešťovou vodou
  5. Různé

Zápis ze zasedání

Zápis ze 4.zasedání KŽP