2. zasedání Komise životního prostředí RMČ, 20. 3. 2019

Návrh programu:

  1. Připomínky k Zápisu z 1. zasedání Komise
  2. Diskuze s Ing. Spěšnou – Odbor životního prostředí
  3. Úkol Rady – Studie řešení Tuřanského náměstí
  4. Různé

Zápis ze zasedání

Zápis z 2. zasedání KŽP