11. zasedání Komise životního prostředí RMČ 4. 10. 2016

Svolanka

Svolanka

 

Návrh programu

  1. Připomínky k zápisu 9. zasedání Komise životního prostředí RMČ Brno-Tuřany
  2. Žádost o povolení k vykácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 76/9 a 76/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice
  3. Vánoční stromy pro třídy naší ZŠ (podnět školské komise)
  4. Různé

Zápis ze zasedání 

Zápis z Komise ŽP

 

Přílohy k zápisu

Priloha 1 – Žádost o kácení dřevin