10. zasedání Komise životního prostřední RMČ 13. 9. 2016

Svolanka

Svolanka

 

Návrh programu

  1. Připomínky k zápisu 9. zasedání Komise životního prostředí RMČ Brno-Tuřany
  2. Informační zpráva o projednání podnětů Komise ŽP předkládaných RMČ
  3. Termíny zasedání Komise ŽP do konce roku 2016 (4. 10., 8. 11., 6. 12. 2016)
  4. Vánoční stromy pro třídy naší ZŠ (podnět školské komise)
  5. Stromy v okolí Nenovické kapličky, urbanistická kompozice
  6. Různé

 

Zasedání bylo zrušeno pro nízkou účast členů.