Komise č.17/VII. dne 13.11.2017

  1. Zástavba Rolencova-Písníky, obytný soubor a příjezdová komunikace Písníky
  2. Pozemek p.č. 4080, k.ú. Tuřany, vyjádření k záměru výstavby rodinného domu