Komise č.9-VII dne 6.6.2016

  1. Investiční záměr napojení průmyslové zóny Petlákova (přítomnost investora)
  2. Urbanistická studie „Malé trávníky – Tuřany” (přítomnost projektanta)
  3. Změna ÚPmB v lokalitě u hřbitova
  4. Zřízení služebnosti k pozemkům p.č. 197 a 284/1, k.ú. Dvorska
  5. Připomínky statutárního města Brna k ZÚR JmK
  6. Ul. Pratecká, čerpací stanice
  7. Záměr zástavby na pozemcích p.č. 1316/7, 1316/8, 1316/10, 1332, k.ú. Brněnské Ivanovice
  8. Záměr zástavby na pozemcích p.č. 1316/7, 1316/8, 1316/10, 1332, k.ú. Brněnské Ivanovice, 2. návrh