Komise č.4-VII dne 17.8.2015

Navržený program jednání:

1. Směna pozemků v k.ú. BI
2. vyjádření k organizaci dopravy
3. ul. Myslivecká, novostavba rodinného domu
4. protipovodňová opatření ( PPO)

2.vyjádření k organizaci dopravy (75,0 KB)
příloha 1 k bodu 2 (1,1 MB)
příloha 2 k bodu 2 (276,0 KB)
příloha 3 k bodu 2 (4,0 MB)
3.ul. Myslivecká, novostavba rodinného domu (809,5 KB)
PPO 1 (179,0 KB)
PPO 2 (174,4 KB)
PPO 3 (830,1 KB)
PPO 4 (4,6 MB)
PPO 5 (586,2 KB)
PPO 6 (2,4 MB)
PPO 7 (687,4 KB)
PPO 8 (6,4 MB)
PPO 9 (550,5 KB)
PPO 10 (2,6 MB)
PPO 11 (567,4 KB)
PPO 12 (2,0 MB)
zápis (944,5 KB)

Komise č.3-VII dne 8.6.2015

Navržený program jednání:

1. Změna ÚPmB Sokolnická
2. Ul. Revoluční, zástavba proluky
3. Změna ÚPmB p.č. 1457/1 a 1457/20, k.ú. Brněnské Ivanovice
4. Prodej pozemků v BI
5. Záměry pořízení změn ÚPmB
6. Prodej pozemků p.č. 780-2 a 780/1, BI
7. Rekreační chata na p.č. 2323, k.ú. Holásky
8. Směna pozemků s Komfortem, při ulici V Aleji, k.ú.Holásky

Garáž 1/2 (6,2 MB)
Garáž 2/2 (2,5 MB)
Vyjádření ke stavbě 1/2 (7,8 MB)
Vyjádření ke stavbě 2/2 (2,9 MB)
Vyjádření ke správě 4420 (7,3 MB)
Svěření 1448 (7,0 MB)
Svěření 539 (6,8 MB)
Směna Komfort (8,5 MB)
Prodej, pronájem 994 (8,5 MB)
Zápis z jednání komise (410,7 KB)

Komise č.2-VII dne 13.4.2015

Program jednání:
1. Obytná zástavba Rolencova – Písníky (včetně prezentace záměru)

2. Parkovací stání  p.č. 34/1, k.ú. Holásky

3. Beseda, Podlipná 25, stavební úpravy a nástavba

4. Využití předkupního práva k pozemku p.č.4095 v k.ú.Tuřany

5. Prodej městského pozemků p.č.780/1 a p.č.780/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

6. Pozemky v k.ú. Brněnské Ivanovice

7. Zásady územního rozvoje JmK

8. Ul. Hanácká, stavební úpravy domu na pozemku p.č.545/3, k.ú. Tuřany

9. Změna ÚPmB při ulici Petlákově

10. Stavba RD při ulici Vítězné, p.č. 35, k.ú. Tuřany