Komise č.6-VII dne 23.11.2015

Navržený program jednání:
1.Změna ÚPmB Petlákova, společnopst Coleman – prezentace záměru
2.Změna ÚPmB V Aleji, úprava IPP
3.Změna ÚPmB Přichystalova
4. Podlipná 7-16, nástavba RD
5. Ul. 1. května, bytový dům, vyjádření