Komise č.4-VII dne 17.8.2015

Navržený program jednání:

1. Směna pozemků v k.ú. BI
2. vyjádření k organizaci dopravy
3. ul. Myslivecká, novostavba rodinného domu
4. protipovodňová opatření ( PPO)

2.vyjádření k organizaci dopravy (75,0 KB)
příloha 1 k bodu 2 (1,1 MB)
příloha 2 k bodu 2 (276,0 KB)
příloha 3 k bodu 2 (4,0 MB)
3.ul. Myslivecká, novostavba rodinného domu (809,5 KB)
PPO 1 (179,0 KB)
PPO 2 (174,4 KB)
PPO 3 (830,1 KB)
PPO 4 (4,6 MB)
PPO 5 (586,2 KB)
PPO 6 (2,4 MB)
PPO 7 (687,4 KB)
PPO 8 (6,4 MB)
PPO 9 (550,5 KB)
PPO 10 (2,6 MB)
PPO 11 (567,4 KB)
PPO 12 (2,0 MB)
zápis (944,5 KB)