Komise č.3-VII dne 8.6.2015

Navržený program jednání:

1. Změna ÚPmB Sokolnická
2. Ul. Revoluční, zástavba proluky
3. Změna ÚPmB p.č. 1457/1 a 1457/20, k.ú. Brněnské Ivanovice
4. Prodej pozemků v BI
5. Záměry pořízení změn ÚPmB
6. Prodej pozemků p.č. 780-2 a 780/1, BI
7. Rekreační chata na p.č. 2323, k.ú. Holásky
8. Směna pozemků s Komfortem, při ulici V Aleji, k.ú.Holásky

Garáž 1/2 (6,2 MB)
Garáž 2/2 (2,5 MB)
Vyjádření ke stavbě 1/2 (7,8 MB)
Vyjádření ke stavbě 2/2 (2,9 MB)
Vyjádření ke správě 4420 (7,3 MB)
Svěření 1448 (7,0 MB)
Svěření 539 (6,8 MB)
Směna Komfort (8,5 MB)
Prodej, pronájem 994 (8,5 MB)
Zápis z jednání komise (410,7 KB)