Komise č.2-VII dne 13.4.2015

Program jednání:
1. Obytná zástavba Rolencova – Písníky (včetně prezentace záměru)

2. Parkovací stání  p.č. 34/1, k.ú. Holásky

3. Beseda, Podlipná 25, stavební úpravy a nástavba

4. Využití předkupního práva k pozemku p.č.4095 v k.ú.Tuřany

5. Prodej městského pozemků p.č.780/1 a p.č.780/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

6. Pozemky v k.ú. Brněnské Ivanovice

7. Zásady územního rozvoje JmK

8. Ul. Hanácká, stavební úpravy domu na pozemku p.č.545/3, k.ú. Tuřany

9. Změna ÚPmB při ulici Petlákově

10. Stavba RD při ulici Vítězné, p.č. 35, k.ú. Tuřany