Komise č.14-VII dne 10.4.2017

1. Plán udržitelné mobility

2. Obousměrný provoz cyklistů v jednosměrných komunikacích

3. Tahová studie VMO východ