Komise č.11-VII dne 19.9.2016

MMB OÚPR požádal o vyjádření MČ Brno – Tuřany k projektové dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí o umístění stavby logistického centra u letiště, nazvaného Brno Airport Logistic Park. Územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2007 a změna rozsahu stavby je popsána v důvodové zprávě v příloze.