Komise č.10/VIII, dne 11.1.2021

  1. Oprava účelové komunikace „Východní“
  2. Územní plán města Brna – seznámení s aktuálním stavem vypořádání připomínek MČ k návrhu nového Územního plánu