Komise č. 3 ze dne 13.8.2015

1. Oprava ulice Glocovy – infromace
2. Přechod pro chodce na zastávce MHD Chrlická, infromace
3. Cyklistická doprava Brno
4. Harmonogram přípravy rozpočtu
5. Vyjádření k organizaci dopravy
6. ul. Myslivecká, novostavba rodinného domu
7. Ul. Podlipná, likvidace dešťové vody
8. Přechod pro chodce Kaštanová