Kanalizace Dvorska

Městská část Brno-Tuřany zve občany na informační schůzku před zahájením stavebních prací na investiční akci „MČ Tuřany – kanalizace Dvorska“, která se bude konat dne 10. února 2020 v 18 hodin v budově radnice, Tuřanské náměstí 1. Předmětem schůzky budou informace vedení radnice a dodavatele stavby o časovém harmonogramu postupu prací při výstavbě kanalizace, organizaci dopravy apod.