KANALIZACE DVORSKA

Zde naleznete informace a aktuality k probíhající výstavbě kanalizace ve Dvorskách.


Listy přípojek 1 – dešťová

Listy přípojek 2 – dešťová

Listy přípojek 3 – dešťová

Listy přípojek 4 – dešťová

Listy přípojek 5 – dešťová

Listy přípojek 6 – dešťová

Listy přípojek 7 – dešťová

Listy přípojek 1 – splašková

Listy přípojek 2 – splašková

Listy přípojek 3 – splašková

Listy přípojek 4 – splašková

Listy přípojek 5 – splašková

Listy přípojek 6 – splašková

Situační výkres 1 – dešťová

Situační výkres 2 – dešťová

Situační výkres 3 – dešťová

Situační výkres 1 – splašková

Situační výkres 2 – splašková

Situační výkres 3 – splašková

Situační výkres 4 – splašková

Informace k 9. 6. 2022

Možnost napojení na splaškovou kanalizaci bude až po předání stavby provozovateli (BVK a.s.) a po dokončení kolaudace hlavního kanalizačního řadu a přečerpávací stanice. Předávání stavby začalo 26. 5. 2022 a předpokládaný termín dokončení kolaudace je konec června až první polovina července.

O průběhu kolaudace a o termínu zahájení připojování budeme občany informovat. Bohužel MČ Brno-Tuřany není zadavatelem ani investorem celé akce, takže na rychlost průběhu připojování nemáme žádný vliv, pouze se v rámci kontrolních dnů snažíme působit na dodavatele a úřady povolující uvedení do provozu, aby tento proces proběhl co nejrychleji.

Pro připojení splaškové kanalizace budete potřebovat souhlas BVK a sepsanou smlouvu s BVK jako provozovatelem.


Informace k 3. 3. 2022

Informace k 11.11. 2021

  • silnice jsou již dokončené a průjezdné pro veškerou dopravu
  • napojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci začne v březnu 2022 po kolaudaci hlavního řadu a přečerpávací stanice
  • část chodníků, které nejsou vybudovány nově, bude z důvodu současných klimatických podmínek a nedostatku stavebního materiálu (dlažby) provizorně opravena stávající dlažbou a jejich definitivní úprava bude provedena na jaře 2022
  • polní účelové komunikace budou opraveny až po definitivním dokončení stavby kanalizace, aby nedošlo k jejich poškození vozidly stavby rovněž na jaře 2022

Kanalizace

Provádí společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Kontakty

Stavbyvedoucí FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.:

Ing. Miloš Raab

Tel.: 721 365 899, e-mail: raab@firesta.cz

Ing. Petr Matušík

Tel.: 606 081 470, e-mail: matusik@firesta.cz

Rozvody NN elektro

Provádí společnost SEKV, spol. s r.o.

Brněnské vodárny a kanalizace:

Ing. Věra Sokolářová

e-mail: vsokolarova@bvk.cz

ÚMČ Brno-Tuřany:

Ing. arch. Boris Medek

Tel.: 545 128 232, 724 075 871, e-mail: medek@turany.cz

Ing. Miroslav Dorazil

Tel.: 545 128 222, 778 544 224, e-mail: dorazil@turany.cz