KANALIZACE DVORSKA

Zde naleznete informace a aktuality k probíhající výstavbě kanalizace ve Dvorskách.

Svoz odpadů: dnes 27.3.2020 se povedlo na ulici Výsluní i na ulici Vlčkovu najet svozovým autem a odpad byl vyvezen. Náhradní kontejnery budou ponechány pro případ, že by ulice v budoucnu byla neprůjezdná. Jsou umístěny na konci ulic Vlčkova a Výsluní.

Povolení vjezdu se vydává na podatelně ÚMČ Brno-Tuřany.

Zahájení úplné uzavírky je od pondělí 16.3.2020.

Seznam doporučených projektantů, kteří běžně spolupracují s BVK a znají tedy požadavky na PD pro kanalizační přípojku, byli osloveni, informování o tom, že se na ně mohou začít obracet obyvatele Dvorsk s žádostmi o vypracovaní PD přípojek:

Ing.Jan Flídr  – t.č. 602 535 687, mail: flidr1@seznam.cz

Ing.Petr  Havlas – t.č. 604202 976, mail : havlas.p@tiscali.cz

Ing.Pavel Skalka – t.č. 776 229 373, mail : skalka.p@seznam.cz

Ing. Zbyněk Remeš – t.č. 608 822 774, mail : projekce@ztiprojekt.cz

Ing. Marek  Vaňhara – t.č. 602 960 579, mail : harach4@seznam.cz

http://www.bvk.cz/vyjadrovani-k-pd/vyjadrovani-k-projektove-dokumentaci/kanalizacni-pripojka/

Kontakty:

Stavbyvedoucí:

Ing. Miloš Raab

Tel.: 721 365 899, e-mail: raab@firesta.cz

Bc. Martin Kozel

Tel.: 602 127 799, e-mail: kozel@firesta.cz

Brněnské vodárny a kanalizace:

Ing. Věra Sokolářová

e-mail: vsokolarova@bvk.cz

ÚMČ Brno-Tuřany:

Ing. Jitka Gallová

Tel.: 545 128 232, 724 075 871, e-mail: gallova@turany.cz

Ing. Miroslav Dorazil

Tel.: 545 128 222, 778 544 224, e-mail: dorazil@turany.cz