KANALIZACE DVORSKA

Zde naleznete informace a aktuality k probíhající výstavbě kanalizace ve Dvorskách.

Povolení vjezdu se bude vydávat od středy 26.2.2020 na podatelně ÚMČ Brno-Tuřany.

Kontakty:

Stavbyvedoucí:

Ing. Miloš Raab

Tel.: 721 365 899, e-mail: raab@firesta.cz

Bc. Martin Kozel

Tel.: 602 127 799, e-mail: kozel@firesta.cz

Brněnské vodárny a kanalizace:

Ing. Věra Sokolářová

e-mail: vsokolarova@bvk.cz

ÚMČ Brno-Tuřany:

Ing. Jitka Gallová

Tel.: 545 128 232, 724 075 871, e-mail: gallova@turany.cz

Ing. Miroslav Dorazil

Tel.: 545 128 222, 778 544 224, e-mail: dorazil@turany.cz