KANALIZACE DVORSKA

Zde naleznete informace a aktuality k probíhající výstavbě kanalizace ve Dvorskách.

Aktuální informace ke dni 8. 12. 2020:

Povolení vjezdu vydané ÚMČ Brno-Tuřany v roce 2020 platí pouze do 31. 12. 2020. Od 1. 1. 2021 vydává povolení zhotovitel stavby (společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.).

Kontakty:

Stavbyvedoucí:

Ing. Miloš Raab

Tel.: 721 365 899, e-mail: raab@firesta.cz

Bc. Martin Kozel

Tel.: 602 127 799, e-mail: kozel@firesta.cz

Od 1. 12. 2020 do 31. 3. 2021 (předpoklad) je možný průjezd Dvorskami po ulici Zapletalova bez omezení. Po tuto dobu platí úplná uzavírka místních komunikací Zapletalova (zbylá část), Vlčkova a Výslunní, jak je uvedeno zde:

Obnovení úplné uzavírky Dvorsk se předpokládá od 1. 4. 2021.

Informace ke dni 24. 6. 2020:

BVaK upozorňuje vlastníky nemovitostí v místní části Dvorska, že před připojením jednotlivých nemovitostí na kanalizaci bude BVaK požadovat prohlášení o správnosti rozdělení splaškových a dešťových vod. Formulář vyplní vlastník připojované nemovitosti. Formulář najdete zde: Prohlášení-o-správnosti-napojení nebo jej lze osobně vyzvednout na podatelně ÚMČ Brno-Tuřany. BVaK bude požadovat předložení formuláře při uzavření smlouvy o likvidaci splaškových vod.

BVaK upozorňuje vlastníky nemovitostí v k.ú. Dvorska, že veškeré přípojky z nemovitostí ve veřejných pozemcích je nutné provést v roce 2020. V roce 2021 bude prováděna souvislá oprava povrchu komunikace a již nebude možné žádné výkopové práce ve veřejných pozemcích provádět. Jedná se nejen o přípojky vody a kanalizace, ale také např. o nové přípojky plynu, elektřiny nebo sdělovacích kabelů.

Seznam doporučených projektantů, kteří běžně spolupracují s BVK a znají tedy požadavky na PD pro kanalizační přípojku, byli osloveni, informování o tom, že se na ně mohou začít obracet obyvatele Dvorsk s žádostmi o vypracovaní PD přípojek:

Ing.Jan Flídr  – t.č. 602 535 687, mail: flidr1@seznam.cz

Ing.Petr  Havlas – t.č. 604202 976, mail : havlas.p@tiscali.cz

Ing.Pavel Skalka – t.č. 776 229 373, mail : skalka.p@seznam.cz

Ing. Zbyněk Remeš – t.č. 608 822 774, mail : projekce@ztiprojekt.cz

Ing. Marek  Vaňhara – t.č. 602 960 579, mail : harach4@seznam.cz

http://www.bvk.cz/vyjadrovani-k-pd/vyjadrovani-k-projektove-dokumentaci/kanalizacni-pripojka/

Vyřízení ÚS přípojky

Princip oddílných kanalizací

Kontakty:

Stavbyvedoucí:

Ing. Miloš Raab

Tel.: 721 365 899, e-mail: raab@firesta.cz

Bc. Martin Kozel

Tel.: 602 127 799, e-mail: kozel@firesta.cz

Brněnské vodárny a kanalizace:

Ing. Věra Sokolářová

e-mail: vsokolarova@bvk.cz

ÚMČ Brno-Tuřany:

Ing. Jitka Streitová

Tel.: 545 128 232, 724 075 871, e-mail: streitova@turany.cz

Ing. Miroslav Dorazil

Tel.: 545 128 222, 778 544 224, e-mail: dorazil@turany.cz