KANALIZACE DVORSKA

Zde naleznete informace a aktuality k probíhající výstavbě kanalizace ve Dvorskách.

Informace k 11.11. 2021

 • silnice jsou již dokončené a průjezdné pro veškerou dopravu
 • napojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci začne v březnu 2022 po kolaudaci hlavního řadu a přečerpávací stanice
 • část chodníků, které nejsou vybudovány nově, bude z důvodu současných klimatických podmínek a nedostatku stavebního materiálu (dlažby) provizorně opravena stávající dlažbou a jejich definitivní úprava bude provedena na jaře 2022
 • polní účelové komunikace budou opraveny až po definitivním dokončení stavby kanalizace, aby nedošlo k jejich poškození vozidly stavby rovněž na jaře 2022

Informace ke dni 26. 10. 2021

Ve dnech 6.11.2021 – 7.11.2021 bude probíhat pokládka asfaltových směsí na celou šířku vozovky.

Pokládka bude provedena od kapličky směrem na Prace, viz plánek – označeno červeně.

Z tohoto důvodu nebude možný průjezd a vjezd na označenou komunikaci.

Uzavírka začne v 6.11. 2021 v 6:00 a končit bude 7.11.2021 ve 20:00.

6.11.2021 v 6:00 bude proveden spojovací postřik z asfaltové emulze – po provedení spojovacího postřiku nebude možno na uzavřený úsek vjet. V cca v 8:30 začne pokládka asfaltové směsi, následně bude probíhat výšková úprava poklopů revizních šachet.

7.11.2021 v 5:00 bude proveden spojovací postřik z asfaltové emulze, v 8:00 začne pokládka finální asfaltové vrstvy, ukončení pokládky bude cca v 15:00, ve 20:00 bude umožněn vjezd na hotový asfaltový povrch.

Děkujeme za pochopení

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Informace ke dni 10. 9. 2021

Prodloužení kanalizačních přípojek Dvorska

Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., žádá vlastníky nemovitostí na ulici Zapletalova 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, aby zajistili prodloužení svých kanalizačních přípojek u těchto nemovitostí (jak splaškové tak dešťové) za hranici obnovení chodníků na ulici Zapletalova, to znamená min. o 2 m směrem k nemovitosti tak, aby napojení bylo za hranicí úpravy chodníku. Prodloužení je potřeba provést nejpozději do 15. 10. 2021.

V případě dotazů kontaktujte stavbyvedoucího, Ing. Miloš Raab, tel.: 721 365 899.

Děkujeme za spolupráci.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Informace ke dni 28. 6. 2021.

Kanalizační přípojky se začnou dělat po dokončení hlavního řadu a jeho napojení na přečerpávací stanici. Vzhledem ke komplikovaným a složitým podmínkám výkopu pro kanalizaci u rybníka budou práce na přípojkách zahájeny předběžně nejdřív v září 2021.

Po dobu budování části komunikace v zatáčce mezi ulicemi Výsluní a Vlčkova začne v průběhu července dočasně jezdit autobus MHD po ulicích Výsluní a Vlčkova – v tuto dobu nebude možné parkování na těchto ulicích.

Veřejné osvětlení ulic Vlčkova a Výsluní by mělo být v provozu cca od 8. července 2021.

Spojovací chodník od mateřské školy k rybníku bude před definitivní opravou zpevněn štěrkem, definitivní oprava je plánována na podzim tohoto roku.

Uzavírka Dvorsk

Ode dne 15. 3. 2021 bude obnovena kompletní uzavírka Dvorsk pro veškerou dopravu mimo autobus a vozidla s platným povolením vjezdu.

Povolení vjezdu vydané ÚMČ Brno-Tuřany v roce 2020 platí pouze do 31. 12. 2020. Od 1. 1. 2021 vydává povolení zhotovitel stavby (společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.).

Kontakty:

Stavbyvedoucí:

Ing. Miloš Raab

Tel.: 721 365 899, e-mail: raab@firesta.cz

Oprava komunikací

Dne 15. 3. 2021 budou zahájeny práce na opravě komunikací v ulicích Vlčkova a Výsluní, a to společností SWIETELSKY stavební s.r.o.

Práce budou zahájeny na ulici Vlčkova a to následovně:

-od č.o. 13 směrem na polní cestu k vyústěním kanalizace do potoka

-od č.o. 14 směrem k ulici Zapletalova po č.o. 13

-od č.o. 11 po č.o. 1 směrem k ulici Zapletalova

Po dobu prací nebude možný příjezd k nemovitostem.

Parkování aut bude možné v ulici Výsluní. Viz přiložený plánek – červená čára.

Po dokončení prací v ulici Vlčkova se práce přesunou do ulice Výsluní a zaparkovat auta bude možné v ulici Vlčkova.

Dne 15. 3. 2021 budou zahájeny práce na opravě komunikací v ulici Zapletalova rovněž společností SWIETELSKY stavební s.r.o.

Práce proběhnou ve třech etapách

1. etapa: oprava levé strany komunikace směr Kobylnice včetně zřízení uličních vpustí od začátku obce po č.o. 23.

2. etapa: oprava pravé strany komunikace směr Kobylnice včetně zřízení uličních vpustí od začátku obce po č.o. 2

Po dobu prací na etapě č. 1 prosíme občany, aby neparkovali auta před domy od č.o. 2 – č.o. 22.

Pokud Vám nebude umožněn vjezd do garáže z důvodu stavebních prací, budete o tom informováni vhozením letáku do schránky min. 1 den před započetím stavebních prací.

Svoz odpadů

Dne 12. 3. 2021 proběhne svoz odpadů standardním způsobem. Následně budou na ulici Vlčkova přistaveny od společnosti SAKO 4 kontejnery, do kterých budou občané moci házet odpadky. Kontejnery budou vždy v pátek ráno svezeny k ulici Zapletalova, kde budou vyvezeny. Svoz na ulici Výsluní a Zapletalova bude prováděn standardním způsobem.

Kanalizace

Provádí společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Dvorska tato společnost pracovně rozdělila na 3 úseky a to:

 1. Vlčkova, Výsluní
 2. Zapletalova od Brna po Vlčkovu
 3. Zapletalova od Vlčkové na Kobylnice

Práce dle úseku 1., 2., 3.

Do 15. 3.

 1. Hotové uliční vpusti
 2. Provádění gajgrů
 3. Provádění EON + TSB

Od 15. 3. 2021 cca do poloviny června.

 1. Uliční vpusti budou hotové, zahájí se odtěžení stávajících konstrukcí a provádění nových vč. drenáží až po první vrstvu balené
 2. Provádění uličních vpustí, odtěžení stávajících konstrukcí a provádění nových vč. drenáží až po vrstvu balené
 3. Souběžná akce Eon + TSB – kabeláže, dokončení kanalizace, protlaků.

Cca od poloviny června do října

 1. Souběžná akce Eon + TSB – kabeláže v zeleném
 2. Souběžná akce Eon + TSB – kabeláže v zeleném
 3. Provádění uličních vpustí, odtěžení stávajících konstrukcí a provádění nových vč. drenáží až po vrstvu balené

Od října komunikace z kostek, dotažení balené na Vlčkové, dokončovací práce v závislosti na počasí.

Rozvody NN elektro

Provádí společnost SEKV, spol. s r.o.

Od 8. 3. 2021 do 18. 4. 2021 část ulice Zapletalova od č.o. 28 po č.o. 56 (pouze sudá čísla).

Od 19. 4. 2021 do 30. 5. 2021 část ulic Zapletalova od č.o. 25 pod č.o. 63 (pouze lichá čísla).

Od 31. 5. 2021 do 18. 7. 2021 ulice Vlčkova a Výsluní.

Od 19. 7. 2021 do 22. 8. 2021 část ulice Zapletalova č.o. 1 – č.o. 26 (po obou stranách).

Od 23. 8. 2021 do 31. 8. 2021 demontáže celé stavby.

Viz přiložený náčrtek.

Budování nových vodovodních přípojek

Z důvodu nutné koordinace s rekonstrukcí vozovky je nutné, aby vlastníci nemovitostí (jejich zástupci), kteří doposud nemají vybudovanou vodovodní přípojku pod komunikací, sami neprodleně kontaktovali stavbyvedoucího společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., pana Ing. Matušíka, tel.: 606 081 470.

Kontakty

Stavbyvedoucí FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.:

Ing. Miloš Raab

Tel.: 721 365 899, e-mail: raab@firesta.cz

Ing. Petr Matušík

Tel.: 606 081 470, e-mail: matusik@firesta.cz

Brněnské vodárny a kanalizace:

Ing. Věra Sokolářová

e-mail: vsokolarova@bvk.cz

ÚMČ Brno-Tuřany:

Ing. Jitka Streitová

Tel.: 545 128 232, 724 075 871, e-mail: streitova@turany.cz

Ing. Miroslav Dorazil

Tel.: 545 128 222, 778 544 224, e-mail: dorazil@turany.cz