KANALIZACE DVORSKA

Zde naleznete informace a aktuality k probíhající výstavbě kanalizace ve Dvorskách.


Informace k 22. 7. 2022

POSTUP NAPOJOVÁNÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Dne 19. 7. 2022 proběhla závěrečná kolaudační prohlídka hlavního kanalizačního řadu splaškové kanalizace. Po písemném vyhotovení kolaudačního protokolu OVLHZ MMB bude možné od začátku srpna začít připojování jednotlivých přípojek do nově vybudované splaškové kanalizace.

Pro řádné připojení je nutné kontaktovat pracovníka BVK a.s., konkrétně revizního technika oddělení Měření vodného a stočného v rámci provozu Obchodních služeb pana Petra Beránka, tel.: 602 721 459, e-mail: pberanek@bvk.cz, z důvodu nutnosti uzavření smlouvy o připojení.

Ke smlouvě o připojení bude nutné předložit tyto doklady:

  1. Prohlášení o správnosti oddělení splaškových a dešťových vod, Tento dokument si buď necháte potvrdit tím, kdo Vám Vaše „vnitřní vody“ v domě odděloval, či podepíšete sami jako čestné prohlášení.
  2. Situační zákres vnitřní oddílné kanalizace nebo kopie projektové dokumentace (je nedílnou součástí prohlášení).
  3. List přípojky splaškové i dešťové kanalizace tzv. K1, bylo předáno Zhotovitelem kanalizace.

Všechny tyto potřebné dokumenty jsou uveřejněny na našich webových stránkách.

Prohlaseni o spravnosti napojeni


Listy přípojek 1 – dešťová

Listy přípojek 2 – dešťová

Listy přípojek 3 – dešťová

Listy přípojek 4 – dešťová

Listy přípojek 5 – dešťová

Listy přípojek 6 – dešťová

Listy přípojek 7 – dešťová

Listy přípojek 1 – splašková

Listy přípojek 2 – splašková

Listy přípojek 3 – splašková

Listy přípojek 4 – splašková

Listy přípojek 5 – splašková

Listy přípojek 6 – splašková

Situační výkres 1 – dešťová

Situační výkres 2 – dešťová

Situační výkres 3 – dešťová

Situační výkres 1 – splašková

Situační výkres 2 – splašková

Situační výkres 3 – splašková

Situační výkres 4 – splašková


Informace k 9. 6. 2022

Možnost napojení na splaškovou kanalizaci bude až po předání stavby provozovateli (BVK a.s.) a po dokončení kolaudace hlavního kanalizačního řadu a přečerpávací stanice. Předávání stavby začalo 26. 5. 2022 a předpokládaný termín dokončení kolaudace je konec června až první polovina července.

O průběhu kolaudace a o termínu zahájení připojování budeme občany informovat. Bohužel MČ Brno-Tuřany není zadavatelem ani investorem celé akce, takže na rychlost průběhu připojování nemáme žádný vliv, pouze se v rámci kontrolních dnů snažíme působit na dodavatele a úřady povolující uvedení do provozu, aby tento proces proběhl co nejrychleji.

Pro připojení splaškové kanalizace budete potřebovat souhlas BVK a sepsanou smlouvu s BVK jako provozovatelem.


Informace k 3. 3. 2022

Informace k 11. 11. 2021

  • silnice jsou již dokončené a průjezdné pro veškerou dopravu
  • napojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci začne v březnu 2022 po kolaudaci hlavního řadu a přečerpávací stanice
  • část chodníků, které nejsou vybudovány nově, bude z důvodu současných klimatických podmínek a nedostatku stavebního materiálu (dlažby) provizorně opravena stávající dlažbou a jejich definitivní úprava bude provedena na jaře 2022
  • polní účelové komunikace budou opraveny až po definitivním dokončení stavby kanalizace, aby nedošlo k jejich poškození vozidly stavby rovněž na jaře 2022

Kanalizace

Provádí společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Kontakty

Stavbyvedoucí FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.:

Ing. Miloš Raab

Tel.: 721 365 899, e-mail: raab@firesta.cz

Ing. Petr Matušík

Tel.: 606 081 470, e-mail: matusik@firesta.cz

Rozvody NN elektro

Provádí společnost SEKV, spol. s r.o.

Brněnské vodárny a kanalizace:

Ing. Věra Sokolářová

e-mail: vsokolarova@bvk.cz

ÚMČ Brno-Tuřany:

Ing. arch. Boris Medek

Tel.: 545 128 232, 724 075 871, e-mail: medek@turany.cz

Ing. Miroslav Dorazil

Tel.: 545 128 222, 778 544 224, e-mail: dorazil@turany.cz