Integrované šetření v zemědělství

V termínu od 1. září do 26. října 2020 bude Český statistický úřad provádět Integrované šetření v zemědělství “IŠZ 2020”. Zemědělské subjekty, které sídlí v naší městské části, navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen prokázat se průkazem tazatele ve spojení s občanským průkazem, ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.

Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby, podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (případně poštou).

Úkolem tazatelů bude zemědělce navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazu ČSÚ.

Případné detailnější informace jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/isz-2020.