Informace (nejen) pro seniory

Vzhledem k neustálým změnám níže uvádíme přehled informací zejména pro seniory. Informace jsou platné ke dni 20. 3. 2020.

————————————————————————————————————————————————————————–

Nákupy v obchodech

Ode dne 20. 3. 2020 platí opatření, kterým se všem osobám zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod., a to s výjimkou:

 • osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
 • osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
 • zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu,
 • majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Toto omezení se již nevztahuje na lékárny!

————————————————————————————————————————————————————————–

Česká pošta

Ode dne 19. 3. 2020 je Pošta Brno 20 v Tuřanech otevřena pouze od 8:00 do 16:00 hodin. Ve dnech 19. 3. 2020 a 20. 3. 2020 bude v době od 10:00 do 12:00 k dispozici pouze osobám starším 65 let. Od pondělí 23. 3. 2020 bude tento čas upraven dle nákupů v obchodech, tj. od 8:00 hod. do 9:00 hod. Dne 20. 3. 2020 v době od 13:15 do 15:15 bude pošta uzavřena z důvodu dezinfekce prostor.

Počínaje dnem 23. 3. 2020 do odvolání bude pošta roznášet do domů veškeré důchody, tedy i ty, které doposud byly odnosné z pošty.

————————————————————————————————————————————————————————–

Distribuce roušek

Ode dne 20. 3. 2020 začíná MČ Brno-Tuřany občanům distribuovat plátěné roušky ušité dobrovolníky. Distribuce bude probíhat do domů občanů, a to dle seznamu zpracovávaného MČ Brno-Tuřany poté, co budou roušky k dispozici (množství roušek je omezené). Pokud máte zájem o zařazení do seznamu, kontaktujte nás:

 • elektronicky na vondra@turany.cz (pokud možno, prosím, zvolte tuto formu)
 • telefonicky na 545 128 211 (pouze pokud nemáte možnost elektronického kontaktu)

K distribuci budeme potřebovat tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa, kam mají být roušky dodány (pouze v MČ Brno-Tuřany)
 • věk osob, pro které mají být roušky určeny (máme více druhů roušek vč. dětských)
 • požadovaný počet roušek (upozorňujeme, že množství je omezené, počítejte s 2 ks na osobu)

————————————————————————————————————————————————————————–

Obecné informace pro seniory

Obyvatelům starším 70 let se doporučuje po dobu trvání nouzového stavu vůbec nevycházet mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné péče. Pokud tyto osoby potřebují zajistit pomoc při zvládání základních životních potřeb (zejména nákup léků a potravin), můžou nás nebo Magistrát města Brna kontaktovat, abychom jim zajistili pomoc z řad dobrovolníků. Kontakty:

 • elektronicky na vondra@turany.cz
 • telefonicky na 545 128 211
 • telefonicky na 800 140 800 (linku provozuje Magistrát města Brna a platí pro celé Brno)

————————————————————————————————————————————————————————–