Dopravní uzavírka

Upozorňujeme občany, že od 25.8. 2018 v době od 6:15 hod. do 26.8. 2018 v době do 4:30 hod. bude prováděna stavba „Oprava komunikace ul. Tuřanská“. Silnice II/380 bude úplně uzavřena v úseku od křižovatky s ulicí Pastevní po křižovatku s ulicí Jiřinová.

Objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy je navržena ve směru z centra Brna ulicemi Popelova, V Aleji, Na Návsi, Rolencova a Holásecká, ve směru do centra města Brna ulicemi 1. května, Rolencova, Na Návsi, V Aleji a Popelova. Zastávky Ivanovické náměstí a Glocova nebudou obsluhovány.

Objízdná trasa autobusů linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozovaných v rámci linky IDS JMK 109 bude mezi zastávkami Brno, ÚAN Zvonařka a Brno, Hanácká vedena obousměrně přes Černovickou terasu.