Dopravní omezení

Od pondělí 4. 4. 2016 bude zhruba na dobu 14 dní prováděna výměna povrchu vozovky (protihlukový asfalt) v délce cca 260m na ulici Sokolnická. Provoz bude řízen semafory. Vzhledem k vytíženosti komunikace se dá očekávat tvoření kolon v ranních a odpoledních hodinách. Omezení se týká především obyvatelů ulic Chrlická, Moravská, Režná a Sokolnická. K bytovému domu na ul. Sokolnická bude vjezd přes ulici Chrlickou a Moravskou.

Sokolnická