Dopravní omezení Rolencova

V souvislosti s rekonstrukcí infrastruktury brněnského nádraží bude prováděno na železničním přejezdu na ulici Rolencova založení chrániček do pozemní komunikace. Chráničky budou prováděny vždy po jedné polovině vozovky.
Předpokládaný termín: 2.8.2019 – 8.8.2019