Dopravní omezení na ul. Hněvkovského

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, vydal dne 13. 3. 2019 rozhodnutí, kterým byla povolena uzavírka:
Silnice: I/41 Brno – dálniční přivaděč Brno-jih
Druh uzavírky: částečná
V místě: ul. Hněvkovského, Brno, km 2,480 – 3,030
Důvod: realizace stavby: „I/41 Brno, ul. Hněvkovského, oprava krytu vozovky“

 

Popis objížďky:
Objízdná trasa pro zakázané odbočení vlevo ze silnice I/41 ul. Hněvkovského na III/15278 ul. Sokolova během Etapy I a Etapy II je vedena po ul. Hněvkovského, dále po ulici Černovické, obrat na Fáměrově náměstí a zpět přes ul. Černovickou na Hněvkovského a Sokolovu.
Objízdná trasa během všech tří etap pro zakázané odbočení vlevo z II/380 ul. Kaštanová k dálnici D2 je realizováno pomocí odklonu dopravy již v Brně-Tuřanech přes ul. Růžovou, dále přes Brno-Chrlice po ul. U Viaduktu a Zámecká k dálničnímu nájezdu na MÚK Brno-Chrlice.
Objízdná trasa pro zakázané odbočení vlevo ze silnice I/41 ul. Hněvkovského na II/380 ul. Kaštanovou bude realizována pomocí obratu na rampách křížení dálnic D1 a D2.

 

Termín:
Etapa I od: 17.03.2019 do: 02.04.2019
Etapa II od: 03.04.2019 do: 18.04.2019
Etapa III od: 19.04.2019 do: 21.04.2019

 

Rozhodnutí JMK 40694_2019

Příloha 1

Příloha 2

2019-03-15-JMK-37892_2019