Dopravní omezení

DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA ULICI HANÁCKÁ

Upozorňujeme občany, že ve dnech 4.7. – 10.7. 2022 bude Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje provádět na ulici Hanácká opravu povrchu vozovky v úseku před vzletovou dráhou v délce cca 300 m.

Práce budou probíhat ve dvou etapách, v každé etapě jeden jízdní pruh v délce 300 m. Provoz bude upraven přechodným dopravním značením, provoz v obou směrech bude zachován. Průjezd bude střídavý, řízený světelným signalizačním zařízením.