DOPRAVNÍ OMEZENÍ

V rámci pokládání protihlukového koberce dojde k úplné jednosměrné uzavírce silnice II/380 ul. Kaštanová (km 1,42 – km 1,89), úplné jednosměrné uzavírce silnice II/380 ul. Sokolnická (km 3,6 – km 3,92) a k vedení objízdné trasy, z důvodu realizace stavby: “PROTIHLUKOVÝ KOBEREC II/380 BRNO ULICE KAŠTANOVÁ” a “PROTIHLUKOVÝ KOBEREC II/380 BRNO ULICE SOKOLNICKÁ”

Objízdná trasa bude primárně řešena odklonem na D2. Lokální objízdná trasa pro vozidla do 6,5 t bude vedena jednosměrně ulicemi Popelova, V Aleji, Na Návsi, Požární, V Rejích, U Viaduktu, Zámecká, Davídkova, Roviny.

Uzavírka ulice Růžová proběhne v nepracovních dnech po ukončení prací na ulici Kaštanová. Objízdná trasa pro uzavírku ulice Růžová bude vedena ulicemi Holásecká, ulice 1. května, Rolencova, Požární, V Rejích, U Viaduktu.

Práce budou probíhat dle přiložené dokumentace KE STAŽENÍ ZDE.

Termíny jednotlivých etap:

ETAPA 1               13.6.2020 – 22.6.2020

ETAPA 2               23.6.2020 – 26.6.2020

ETAPA 3               27.6.2020 – 28.6.2020