Donášková služba knih

Donášková služba knih z knihovny pro občany MČ Brno-Tuřany

ÚMČ Brno-Tuřany ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena nabízí svým čtenářům – seniorům 65+ a ZTP s bydlištěm v MČ Brno-Tuřany možnost vypůjčení knih formou donáškové služby. Knihy je možno objednávat od pondělí 22.2.2021 buď emailem – turnam@kjm.cz nebo na tel. 545 229 962 ve dnech pondělí + středa + čtvrtek od 10 – 13 hod.

Pokud Vám nejde o konkrétní tituly a výběr necháte na pracovnících knihovny, napište jen žánr ( historický román, detektivky, romantické knihy, čeští autoři apod.) Rádi Vám knihy vybereme.

Max. množství v jedné donášce je 4 knihy, vždy prosím uvádějte své jméno, číslo čtenářské legitimace, aktuální adresu a tel. kontakt.

Knihy budou roznášet dobrovolníci z městské části, koordinovaní ÚMČ Brno-Tuřany vždy ve čtvrtek v odpoledních hodinách.

Knihy bude možné vracet přes nově umístěný návratový box na knihy před knihovnou, nebo po domluvě s dobrovolníky při donášce.

Všechny výpůjčky knih ale budou zároveň neustále automaticky prodlužovány, až do běžného provozu (otevření) knihovny.

Věříme, že Vám tímto zpříjemníme dobu, po kterou nemůžete knihovnu navštívit.