Další omezení od 19. 3. 2020

Na svém jednání dne 18. 3. 2020 rozhodla Vláda ČR o těchto omezeních:

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod. s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny, lékárny nebo výdejny zdravotnických prostředků nebo osob v obdobném poměru.

(Dle definice je maloobchod způsob prodeje zpravidla menšího objemu zboží konečnému spotřebiteli – tedy obchod v malém měřítku. Není rozhodující velikost prodejny. V MČ Brno-Tuřany a okolí se dané omezení netýká prodejny Makro.)

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.