Bezplatné využívání sportoviště pro veřejnost

Městská část Brno-Tuřany ve spolupráci se společností STAREZ – SPORT, a.s., dojednala možnost bezplatného využití oploceného hřiště UT3 ve sportovním areálu Fotbalového centra Brno, Sladovnická 1100, 620 00 Brno.

Hřiště lze bezplatně užívat za těchto podmínek:

  • hřiště je k dispozici od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 každý pracovní den od 12.30 hod. do 14.30 hod.,
  • možnost bezplatného užívání má široká veřejnost, zejména děti, není určená organizovaným skupinám, resp. sportovním klubům,
  • k dispozici je oplocené hřiště se dvěma brankami, ostatní vybavení nebude poskytováno,
  • návštěvníci musí dodržovat a plnit pokyny návštěvního řádu, který je možné si přečíst při vstupu do areálu, případně při vstupu v budově FCB, a rovněž pokyny správce areálu,
  • v případě požadavku na nájem v dotčeném termínu bude mít tento nájem přednost, o čemž budeme v předstihu informovat na stránkách www.turany.cz,
  • bezplatné využívání je prozatím dohodnuto do 31. 8. 2021, poté bude vyhodnoceno a případně rozhodnuto o jeho pokračování ve školním roce 2021/2022.

V případě potřeby se můžete obracet na správce areálu: Ondřej Pelikán, tel.: 725 471 300.