Beseda s občany

Vedení MČ Brno-Tuřany Vás zve na druhou besedu o budoucí podobě ulice Rolencova. Beseda s projektantem a vedením městské části se bude konat dne 6.3. 2018 v 18:00 hod. v zasedací místnosti radnice, Tuřanské náměstí 1. Občané budou seznámeni s upravenou variantou projektu po zapracování námětů a připomínek občanů.