Navýšení kapacity školní družiny


Navýšení kapacity školní družiny

Sdělujeme všem rodičům, kteří potřebují umístit své dítě do školní družiny, že od 1. 2. 2015 se podařilo navýšit kapacitu ŠD na budově Dvorecká 4 o 30 dětí a na Požární 1 také o 30 dětí. Tímto rozhodnutím krajského úřadu Jihomoravského kraje budou přijaty do ŠD všechny dosud čekající děti. Ostatní rodiče si mohou podat přihlášku (formulář ke stažení na www.zsmestanska.cz nebo u vedoucí vychovatelky paní Renaty Vlčkové) prostřednictvím kanceláře ZŠ Měšťanská 21 nebo vyplněnou přihlášku můžete odevzdat osobně vedoucí vychovatelce.

Datum: 13. 01. 2015