https://www.youtube.com/watch?v=ZMbdtfzU3N8&index=2&list=PLCD8A804D1B3B62A1


Novostavba tělocvičny v MČ Brno – Tuřany

Novostavba tělocvičny v MČ Brno – Tuřany.

Na jednání Zastupitelstva města Brna dne 10. 2. 2015 byla odsouhlasena smlouva na poskytnutí dotace na stavbu sportovní haly v Tuřanech.

Cílem projektu je oživit sportovní život v městské části, obnovit závodní činnost dříve tradičních sportovních oddílů basketbalu a volejbalu, rozvíjet i další sporty jako např. florbal, házená, badminton apod. Dále zajistit možnost tréninků stávajících sportovců (fotbalisté, tenisté) i v zimním období. Pro diváky sportovních a kulturních akcí bude k dispozici výsuvná tribuna pro 170 lidí. Vznikem nové tělocvičny bude uspokojena poptávka rostoucího množství obyvatel v MČ a v okolí, která je v nejbližší době reálná. Předpokládané datum ukončení projektu je září 2015. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.

Celkové výdaje projektu jsou 48 799 087,00 Kč včetně 21 % DPH. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 45 821 144,00 Kč. Dotace bude poskytnuta ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů, tzn. 38 947 972,35 Kč. Na kofínancování se statutární město Brno bude podílet částkou 9 851114,65 Kč. MČ Brno-Tuřany se bude podílet z 50% na kofínancování projektu, tedy ve výši 4 925 557,33 Kč.

Vizualizace: S-projekt plus, a.s.

Video od 1:45 min.

https://www.youtube.com/watch?v=ZMbdtfzU3N8&index=2&list=PLCD8A804D1B3B62A1

 

 

 

Aktuality Aktuality
Datum: 13. 02. 2015