Informace o lince č. 509


Informace o lince č. 509

Dovolujeme si vás informovat o připravovaných změnách tarifu IDS JMK a nasazení nízkopodlažních autobusů na linku 509.

Po různých jednáních došlo na základě rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje ze dne 12. 2. 2015 a Rady města Brna ze dne 3. 2.2015 od 1. 3. 2015 k úpravě tarifu IDS JMK a sjednocení tarifních pravidel po Brně v autobusech číselné řady 1 až 99 s autobusy číselné řady nad 100. Konkrétně tak na lince 509 dojde k uznávání SMS jízdenek a také ke sjednocení pravidel pro bezplatnou přepravu spoluzavazadel a psů. Držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100 a 101 budou moci i na lince 509 bezplatně přepravovat spoluzavazadlo a psa. Stejná pravidla budou platit např. i na lince 109.

V souvislosti se začátkem cyklistické sezóny bude zavedena možnost přepravy jízdního kola u vybraných spojů na lince 509 vedených v relaci Komárov – Chrlice. Držitel předplatní jízdenky bude moci rovněž jízdní kolo přepravovat bezplatně.

Pro doplnění ještě uvádíme, že od 1. 2. 2015 došlo k navýšení počtu nízkopodlažních autobusů. Nyní zajišťuje provoz linky 509 celkem 5 nízkopodlažních autobusů.

Bez ohledu na tyto dílčí ústupky je našim prvotním zájmem návrat linky č. 63 s ukončením na ulici Úzká. O návratu linky č. 63 i nadále jednáme.

Datum: 19. 02. 2015