SCHŮZKY RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

SCHŮZKY RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

SCHŮZKY RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 se konají 8. června na budově ZŠ Dvorecká 4 a 9. června na budově ZŠ Požární 1 vždy v 17.00 hodin .

Dostavte se na jednotlivé budovy škol dle seznamu dětí: 1.A – ZŠ Dvorecká 4, 1.B – ZŠ Požární 1
Seznamy žáků 1.A, 1. B  jsou vyvěšeny na všech školních budovách a webu www.zsmestanska.cz
Seznamy byly vytvořeny podle bydliště dětí a dispozic rodičů. Případné připomínky mohou rodiče sdělit na adrese reditel@zsmestanska.cz nebo na telefonu 533 433 315 do 5. 6. 2015

Fotogalerie

  • SCHŮZKY RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ