Upozornění občanům

Upozornění občanům

Údržba ochranného pásma VN.

Společnost E.ON s.r.o. oznamuje, že s pověřením firmy STEL-INVEST s.r.o. plánuje v naší městské části provést opakovanou údržbu ochranného pásma vedení vysokého napětí v těchto lokalitách:
• Ul. Rolencova ( podél cesty ke „Šmeralovi“) – vyfrézování a naštěpkování dřevin v ochranném pásmu VN
• Holásecká jezera – ořez dřevin v ochranném pásmu vedení VN
Údržba ochranného pásma vedení vysokého napětí je v souladu s energetickým zákonem, ukončení prací se předpokládá koncem července.

Fotogalerie

  • Upozornění občanům