Hledá se organizátor Tříkrálové sbírky v Tuřanech

Hledá se organizátor Tříkrálové sbírky v Tuřanech

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vám připomenout, že za pár měsíců budou Vánoce a nový rok, na jehož začátku se vždycky koná Tříkrálová sbírka. Jelikož už nemohu dále tuto činnost vykonávat, prosím Vás, aby jste se zamysleli, jestli byste nebyli ochotni tuto akci po mně převzít a organizovat tuto sbírku. Pokud se nikdo neujme této záslužné akce po mně, nebude již tato sbírka u nás, ke škodě nás všech, probíhat. Byla by to velká škoda! Vždyť na této sbírce se každoročně vybraly nemalé peníze, které pomohly mnoha postiženým lidem.

Kdo z Vás by měl zájem o tuto charitativní dobrovolnou práci, může se přihlásit na odboru služeb Brno, tel. 545 426 610, Barbora Burešová, e-mail
barbora.buresova@charita.cz nebo na adrese:
Diecézní charita Brno, Tř. Kap. Jaroše 9, 602 00 Brno.
Tomu, kdo bude ochoten po mně převzít tuto činnost a spolupracovat s charitou, velice ráda pomohu a poradím. Rovněž mu předám veškeré oblečení pro koledníky, které vlastním.
Telefonické spojení a případné osobní dotazy vám ráda sdělím na tel. čísle 605 074 862.

Děkuji

Za Diecézní charitu Brno, Libuše Aujeská

Fotogalerie

  • Hledá se organizátor Tříkrálové sbírky v Tuřanech