Den otevřených dveří v ZŠ Měšťanská

Den otevřených dveří v ZŠ Měšťanská

Vedení a paní učitelky Základní školy Brno, Měšťanská 21 zvou všechny zájemce o dění ve škole, rodiče, prarodiče, zejména pak rodiče předškoláčků, na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná na budovách Dvorecká a Požární v neděli odpoledne. Školní budova Dvorecká 4 bude pro návštěvníky otevřena v neděli 22. listopadu 2015 v době od 14 do 16 hodin, budova Požární 1 pak v neděli 29. listopadu 2015 ve stejnou dobu od 14 do 16 hodin. Program ukázek výuky a zájmových aktivit žáků je vyvěšen na webových stránkách školy a v tištěné formě je zveřejněn na školních budovách.

Fotogalerie

  • Den otevřených dveří v ZŠ Měšťanská