Konkurzní řízení na místo ředitel/ka školy

Rada města Brna vyhlašuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace.