Svolánka a materiály k 24/VIII. zasedání ZMČ dne 1. 9. 2022

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 1. 9. 2022 v 19.00 hodin