Svolánka a materiály k 23/VIII. zasedání ZMČ dne 23. 6. 2022

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 23. 6. 2022 v 19.00 hodin