Svolánka a materiály k 22/VIII. zasedání ZMČ dne 28. 4. 2022

Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, Brno, 1. poschodí

Doba konání: čtvrtek 28. 4. 2022 v 19.00 hodin